Dziękuję za twoje zapytanie

Potwierdzamy otrzymanie skargi. Nawet jeśli Twoje zapytanie zostanie przez nas przetworzone, nie oznacza to uznania, że ​​istnieje uzasadniona reklamacja. To, czy Twoja skarga powinna zostać przyjęta, zostanie ocenione przez naszego kierownika serwisu.

Twoje zapytanie zostanie zarejestrowane i udzielone na nie w ciągu 2 dni roboczych.