{{EmailMarketing:Email.PreHeader.Clean}}

H-vinduet Fjerdingstad AS har hatt stor pågang av ordrer gjennom hele 2018, det samme har vårt datterselskap Norwood i Polen. Grunnet stor pågang av ordrer er det blitt noe lengre leveringstider enn vi ønsker, men vi leverer nå alle standardprodukter i tre på 4-5 uker, inkludert standard balkongdører og skyvedører. Øvrige produkter har noe lengre leveringstid.

Vi har dessverre også fått noen forsinkelser på leveringene fra Norwood etter ferien. Disse forsinkelsene har vi dessverre måtte sende dere, og dette beklager vi på det sterkeste. Vi er informert om at forsinkelsene skyldes maskinhavari på flere av de sentrale enhetene i begge fabrikkene.

Beklageligvis ble det ikke før mandag den 27. august, gitt oss beskjed om at maskinhavariene skyldtes ett massivt tordenvær søndag den 29. juli. Dette er årsaken til at leveringene har blitt forsinket etter ferien. Alle maskinene går nå for fult og det arbeides med å ta inn forsinkelsene. Norwood vil være i rute med alle ordre satt før ferien innen kort tid.

Leveranser fra fabrikken i Hokksund har ikke vært berørt av forsinkelsene.

Ingen nye ordre blir berørt av forsinkelsene da de legges på serie det er kapasitet på, og vil bli levert som bekreftet.

Vi beklager igjen dette og håper på forståelse for at vi gjør hva vi kan for å levere som avtalt.

Skulle det være eventuelle spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

 

Vennlig hilsen/Best regards

Knut-Helge Egeland
Salgs- og Markedssjef/Sales- and Marketing Manager

Unsubscribe   |   View this email in your browser

Norwood Sp.z o.o. - 83-031 Łęgowo, ul. Rataja 6 - Rusocin - +48 58 692 22 00 - biuro@norwood.pl