OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

Instrukcje

Okna i drzwi wytwarzane w Norwood są zaprojektowane i produkowane z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii w celu zapewnienia najwyższej jakości produktu. Drewno to naturalny i wytrzymały surowiec, który dzięki swoim właściwościom idealnie nadaje się do produkcji okien i drzwi. Poprawny montaż oraz odpowiednia konserwacja sprawiają, że drewniane drzwi i okna mogą być produktem długowiecznym. Ich pielęgnacja podczas użytkowania ma znaczący wpływ na czas życia produktu. Dobre nawyki pomogą uniknąć uszkodzeń oraz zachować wysoką jakość produktu na długie lata. 

Okna i drzwi powinny być sprawdzone w czasie dostawy, w celu potwierdzenia zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia oraz braku uszkodzeń. 

Produkty należy rozładowywać z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń. Okna i drzwi powinny być podnoszone za ramę główną (nie za elementy skrzydeł lub listwy przyszybowe) i przenoszone w pozycji pionowej. Jeżeli to tylko możliwe, drzwi i okna powinny przebywać na placu budowy przed montażem przez jak najkrótszy czas. Miejsce do składowania produktów powinno być odpowiednio wcześniej przygotowane, tak aby możliwy był bezpośredni rozładunek. Przy rozpakowywaniu z wykorzystaniem ostrych narzędzi, należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej produktu. Folia zabezpieczająca palety powinna zostać podziurawiona, aby zapobiec kondensacji wilgoci na produktach. Kontrahent/montażyści są odpowiedzialni za produkty znajdujące się na placu budowy.

Aby zapewnić długą żywotność produktu, ważna jest kontrola zawartości wilgoci w produkcie podczas składowania. Zawartość wilgoci powinna zawierać się między 12% a 19%. Zawartość wilgoci powinna być sprawdzana regularnie podczas składowania. Kontroli należy także poddawać stan powłoki lakierniczej. 

Drewniane okna i drzwi należy składować w pozycji pionowej z zapewnieniem odpowiedniej wentylacji. Okna i drzwi nie mogą być składowane bezpośrednio na ziemi. Miejsce składowania powinno być suche i zadaszone oraz zapewniać odpowiednią ochronę przed pyłem, wilgocią i uszkodzeniami. Nie należy używać polietylenowych plandek do ochrony składowania produktów, ze względu na mogący wystąpić wzrost zawilgocenia. Produkty nie powinny być składowane w zawilgoconych pomieszczeniach. Produkty nie powinny być składowane w poziomie ze względu na zbieranie wody na płaskich powierzchniach, co może doprowadzić do pęcznienia drewnianych elementów produktu. 

Produkty przeciwpożarowe oraz produkty standardowe wyposażone w szyby przeciwpożarowe, nie mogą być wystawiane na oddziaływanie temperatur niższych niż -10°C i wyższych od +45°C podczas składowania oraz montażu.